Logo

Duurzaam ondernemen

Verantwoord bezig zijn met Mens, Milieu & Maatschappij; ook bij Nauta vinden we het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een duurzame, betrokken en sociale samenleving. Ons beleid is daarbij gericht op vier speerpunten.

Onze producten

Wij zoeken in het productie- en verpakkingsproces van onze artikelen naar mogelijkheden om het milieu te ontlasten. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten gaan wij voor duurzame producten: gericht op lange levensduur en onderhoudsarm. Hierdoor is de aanvullende milieubelasting door service en vroegtijdige vervanging minimaal. Binnen ons ontwikkelbudget is ruimte voor onderzoek naar herbruikbaarheid van grondstoffen in het productieproces.

Wij doen alleen zaken met leveranciers en partners die gelijkgestemd zijn en die onze standaard voor ethisch, professioneel en verantwoord zaken doen respecteren. Wij controleren al onze leveranciers op naleving van arbeidsrichtlijnen en milieuregels conform internationale standaards. Onze servicepartners, dienen te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en zullen wij op de hoogte brengen van onze gedragscode. Wij verwachten van onze partners dat zij deze onderschrijven en dat zij hun bedrijfsprocessen dermate inrichten, dat wij ons beleid kunnen naleven.

Onze bedrijfsvoering

Wij maken gebruik van zonnepanelen voor het verwarmen en koelen van ons bedrijf, stimuleren onze medewerkers om met de fiets naar het werk te komen middels ons fietsplan en proberen ons papiergebruik terug te dringen. Bij de renovatie van ons bedrijfspand in Barneveld is bewust gekozen voor hergebruik van bestaande materialen.

Onze mensen

Door middel van training dragen wij bij aan de ontwikkeling en inzetbaarheid van onze medewerkers. Daarnaast creĆ«ren we met onze jaarlijkse themaweek ‘Blij(f) Fit’ bewustwording rondom een gezonde levensstijl. Tijdens deze week organiseren wij allerlei gezonde en sportieve activiteiten voor medewerkers en klanten. Middels sponsoring van sportieve evenementen willen wij uitstralen dat wij sporten in het algemeen belangrijk vinden. Tevens proberen wij met ons personeels- en aannamebeleid de inzet van alle doelgroepen op de arbeidsmarkt te stimuleren.

Onze omgeving

Wij hechten groot belang aan lokale en sociale betrokkenheid. Daarom hebben wij een SROI-coƶrdinator aangesteld om ons maatschappelijk resultaat te realiseren en verder te vergroten. Zo werken we samen met diverse leer-werkbedrijven en bieden we plek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en besteden we periodiek licht arbeidsmatig werk uit aan de dagbesteding afdeling van Stichting De Rozelaar. Ook vinden we het belangrijk om bij inkopen de sociale aspecten mee te wegen.

De jaarlijkse ondersteuning van landelijke en lokale goede doelen zien wij als een logisch onderdeel van ons maatschappelijk bewust ondernemen.

Daarnaast bieden we ruimte aan diverse onderwijsinstellingen om gebruik te maken van onze kennis en ervaring bij het opleiden van leerlingen. Wij zijn erkend leerbedrijf voor het MBO.