Missie & kernwaarden

Onze ambitie is de groei van onze klanten en onszelf. Om dat te bereiken, doen we meer dan we beloven. Onze kernwaarden betrokkenheid, teamgeest en eigen ondernemerschap vormen hiervoor de basis.
 
Ondernemingswaarden
De missie van de Nauta Group vindt haar fundament in een zestal groepsbreed gedragen waarden, die zowel de bedrijven onderling als de medewerkers daarbinnen verbinden en tegelijkertijd weerspiegelen in de relaties met onze afnemers en leveranciers.
 
Centraal hierin staat het vroegtijdig onderkennen van klantvragen en behoeften in de markt en het streven naar maximale klanttevredenheid en -binding.
 
Onze waarden zijn:
  • We doen wat we beloven
  • Teamgeest
  • Betrokkenheid
  • Betrouwbaarheid
  • Oog voor verbetering en vernieuwing
  • Verantwoord ondernemerschap
Wij zijn alert op nieuwe ontwikkelingen en daardoor in staat een compleet, actueel en concurrerend assortiment aan te bieden. Creativiteit en flexibiliteit houden ons oplossingsgericht, is een standaard oplossing niet beschikbaar, dan bieden wij maatwerk. In de bedrijven van de Nauta Group vindt u deskundige gesprekspartners die uw belang helder voor ogen houden.
 
Door onderscheidend en professioneel handelen zijn wij voor onze relaties de juiste partner. Klantgerichtheid is ons met de paplepel ingegoten, onze activiteiten moeten tot klanttevredenheid leiden. Want daar gaat het uiteindelijk om.
 
MVO en duurzaamheidsbeleid
MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is een manier van bedrijfsvoering waarin economische, sociale en milieuoverwegingen op een systematische manier tot een zo uitgebalanceerd mogelijk geheel worden geïntegreerd. Kortom, het vinden van de juiste balans tussen winst, mens en milieu.
 
We willen maatschappelijk verantwoord ondernemen en voeren daarom een actief duurzaamheidsbeleid.